JKC - Norbert Brakonier S.A.

CLA - Decker, Lammar & Associés

PLF - Norbert Brakonier S.A.

CSE - NJOY architectes

HLC - Ina Rinderknecht

ZWK - Norbert Brakonier S.A.

MHT - Heisbourg Strotz architectes

TDL - Lucien Schweitzer

BND - Norbert Brakonier S.A.

REM - Norbert Brakonier S.A.

BYM - Norbert Brakonier S.A.

FAB - A+T architectes

PTR - Norbert Brakonier S.A.

ETG - Steinmetz-De Meyer

KUH - Beiler François Fritsch

OIV - Carvalhoarchitects

MRT - Rodolphe Mertens

LNL - Norbert Brakonier S.A.

MEY - Norbert Brakonier S.A.

NOS - Norbert Brakonier S.A.

MYR - Kaell Architecture

EGO - Bel. Architecture

VNL - Norbert Brakonier S.A.

OLS - m3 architectes

GRO - Kaell Architectes

BIN - Martine Bintner

HMO - Norbert Brakonier S.A.

RNM - Norbert Brakonier S.A.

ABR - a+t architecture und Norbert Brakonier

LAR - Carsten Larusch

DIC - Carvalho Architects

MWA - MWA

MEB - Norbert Brakonier S.A.

MBE - Mauro Doro

BMK - Carvalho Architects

DIH - Carvalho Architects

LHR - Carsten Larusch Architektur

GEM - Norbert Brakonier S.A.

THM - Theisen Müller

BAE - Njoy

OLM - Njoy

WIY - Norbert Brakonier S.A.

ENT - Norbert Brakonier S.A.

HLX - Njoy

MAJ - Paul Majerus Architecte S.A.

DFA - Besch Dacosta

HEG - Njoy

MYM - Lucien Schweitzer

DAG - Njoy

CVL - Carvalho Architects

BRA - Norbert Brakonier S.A.

STH - Isabel Haas

BFR - Norbert Brakonier S.A.

KRT - Atelier Kurth

SIG - Michel Petit

BLC - Norbert Brakonier S.A.

WAS - a+t architecture

COL - bel. architecture

BAU - Christian Bauer

KFR - Norbert Brakonier S.A.

FLZ - Norbert Brakonier S.A.

TSH - Norbert Brakonier S.A.

PUL - a+t architecture

BCK - Norbert Brakonier S.A.

MGU - G+P Muller Architectes

GRD - Carvalho Architects

LNJ - Norbert Brakonier S.A.

PHI - Norbert Brakonier S.A.